<<

welcome to...   południowy kraków, 2011-2013


tam gdzie ściera się miasto z peryferiami
where the city blurs with the outskirts

0115

08

02

1217

0413

0611

16

 09

10

 

<<